Inloggen ouderportaal KDV/BSO Inloggen ouderportaal gastouderopvang +31 (0)183 44 2662 info@HOPPAS.nl
Waarom Hoppas?


HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Fax: +31 (0)183 44 2265
Tel: +31 (0)183 44 2662
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer: 18043051

Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht. De kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte.
Het uitgangspunt van HOPPAS Kinderopvang is het aanbieden van hoogwaardige opvang waarbij de persoonlijke benadering centraal staat. We werken zoveel mogelijk samen met partners om een aantrekkelijke aanbod te kunnen bieden van activiteiten. Op deze manier willen we ook graag voor de ouders wat drukte en geregel weg nemen. Onder 'dagindeling' meer informatie.

HOPPAS Kinderopvang kenmerkt zich door haar volgende statements:

  • een kind heeft een natuurlijke leergierigheid en enthousiasme. Het is de kunst om verschillende activiteiten te organiseren en hierin keuzevrijheid en eigen initiatief aan te bieden.
  • Ieder kind is uniek. Eigen initiatief en zelfontdekking worden gestimuleerd door de leidster. De ruimte biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Er worden veel expressie-activiteiten aangeboden.
  • Een kind is een sociaal wezen. Door samen te werken, bereikt het meer dan in z’n eentje.
  • Een kind maakt deel uit van de wereld om zich heen en heeft recht op de grote mensenwereld. We werken veel samen met partners en we trekken er veel op uit met onze 'Stint'.

De omgeving
Door een natuurlijke en uitdagende omgeving (zowel binnen als buiten) te creeren, bieden we kwaliteit die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en de wensen van de ouders. Individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden.

Activiteiten
We bieden veel uitdaging en plezier op onze buitenschoolse opvang. Op diverse locaties bieden we (bijna) dagelijks sport- en/of beweegspellen aan die bij voorkeur gegeven worden door een beweegspecialist. Naast deze en andere leuke en afwisselende activiteiten die georganiseerd worden op de groep, werken we ook samen met partners uit de omgeving. HOPPAS brengt en haalt de kinderen als zij naar een vereniging gaan onder BSO-tijd. Bij verschillende partners (op vaste dagen) hoeft niet extra betaald te worden om deel te nemen; het lidmaatschap loopt dan via HOPPAS en bespaart hoge contributies (zwemles, turnen, muziek, voetbalschool). Onder 'dagindeling' meer informatie hierover.

De vakantieclub!
In de schoolvakanties bieden wij vele spectaculaire activiteiten aan per leeftijdsgroep. Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang zijn uiteraard van harte welkom om hieraan deel te nemen; aan de activiteiten zijn geen extra kosten verbonden. Ook kinderen van buitenaf kunnen zich vanaf de zomer 2019 inschrijven voor de activiteiten van de vakantieclub.

Groepsgrootte
De buitenschoolse opvang bestaat uit maximaal 20 (of 30 afhankelijk van de leeftijd) per groep. Op drukke dagen worden de kinderen verdeeld over twee leeftijdsgroepen: 4-7 jaar en 7-12 jaar. De activiteiten worden op de leeftijdsgroep aangepast.
Voor de verhouding van het aantal leidsters ten opzichte van het aantal kinderen in een groep hanteren wij de norm uit de beleidsregels die afgeleid zijn van het Kwaliteitsconvenant. Voor de buitenschoolse opvang is dat één op tien kinderen tot 7 jaar en één op twaalf kinderen vanaf 7 jaar.

Groepsleiding
De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team. De BSO staat onder leiding van de locatiemanager.

Vervoer
Kinderen in de leeftijd van vier tot negen jaar worden opgehaald van school. De leeftijd wanneer ze eventueel zelfstandig naar de buitenschoolse opvang kunnen komen is negen jaar. Dit gebeurt alleen in overleg met de ouders en wordt schriftelijk vastgelegd. Bij grotere afstanden gebruiken de leidsters de 'Stint' of een auto en/of bus om de kinderen te rijden. Uiteraard hebben we hiervoor de nodige verzekeringen.

Controle
Onze BSO's worden gecontroleerd door de GGD. De rapportages hiervan zijn te vinden bij "over HOPPAS" of op de volgende website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn, kunt u dat opvragen via 0183 442662

Sluiten