HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Telefoon 0183 442662
Fax 0183 442265
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer 18043051

Nieuws

andel okt 2011 010 woudr uitwijk okt.2011 041

tarieven peuterspeelzaal

Als bestuur zijn we druk bezig met het afsluiten van het jaar en de voorbereidingen op het volgende schooljaar. Een nieuw jaar betekent meestal ook aanpassingen doorvoeren. Naar aanleiding van diverse telefoontjes over de contributie voor de peuterspeelzaal in de maanden juli en augustus hebben we besloten om een aanpassing te maken in deze contributie.

Tot op heden werd de contributie van € 450,-- gedeeld over 12 maanden. Dit betekende dat u € 37,50 per maand betaalde. Dit betekende ook dat in de maanden juli en augustus nog contributie betaald moest worden, om aan het schoolgeld te voldoen.

Voor komend schooljaar blijft het schoolgeld nog steeds € 450,-- per jaar. We gaan dit bedrag wel anders incasseren. Het maandbedrag passen we aan naar € 45,-- per maand, maar deze hoeft slechts 10 keer betaald te worden. In de maanden juli en augustus wordt er geen contributie meer betaald. (met ingang van 1 september 2012)

Het jaartarief wijzigt dus niet! Maar wordt nu anders over het jaar verdeeld.

Zonder tegenbericht gebruiken wij de reeds afgegeven incassomogelijkheid ook voor peuterspeelzaal jaar 2012/2013.

We hopen u zo goed geïnformeerd te hebben en gaan zonder tegenbericht er van uit dat u hiermee akkoord bent.

Voor de ouders die via het kinderdagverblijf naar de peuterspeelzaal gaan, blijft HOPPAS de contributie voor haar rekening houden.