HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Telefoon 0183 442662
Fax 0183 442265
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer 18043051

Nieuws

uk aan tafel_1 uk in de kruiwagen uk op de glijbaan uk op de tractor

UK & Puk opleiding

13 leidsters van de kinderdagverblijven van HOPPAS Kinderopvang zijn druk bezig met een opleiding Uk & Puk.

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten die daar bij horen stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.
Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk & Puk stimuleert de ontwikkeling van babytjes, dreumesen en peuters. Door te spelen en te ontdekken, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom vraagt Uk & Puk van onze leidsters een actieve rol.
Uk & Puk benoemt bij elke activiteit drie leidstervaardigheden: emotionele ondersteuning geven, informatie & uitleg geven en structuur bieden & grenzen stellen. Al deze vaardigheden zijn nodig om de ontwikeling van kinderen te stimuleren. Uk & Puk helpt onze leidsters op elk punt met concrete aanwijzingen.

Uk & Puk verwacht dat onze leidsters structuur bieden en grenzen stellen. ze maken er de situatie duidelijk mee en brengen structuur aan in tijd, inrichting, materialen en activiteiten. Zo weet uw zoon/dochter waar het aan toe is, kan het zijn gedrag beter afstemmen en durft het meer te ondernemen. Het betekent ook dat onze leidsters gewenst gedrag belonen en grenzen stellen. Eerst mag Tim de wekker uitzoeken, daarna ben jij aan de beurt.
Het spreekt misschien voor zich, maar onze pedagogisch medewerksters geven uw kinderen de informatie en uitleg die ze nodig hebben. Verbaal én non-verbaal. Op deze manier leren ze de wereld begrijpen. Uk & Puk geeft suggesties waarmee ze de denkontwikkeling van kinderen kan stimuleren. Als je wilt dat Tamara jou hoort, moet je dan hard of zacht praten?
Pedagogisch medewerkers die kinderen emotioneel ondersteunen, zijn gericht op het kind en laten merken dat ze emotioneel betrokken zijn. Uk & Puk helpt onze leidsters hierbij. Kinderen moeten voelen dat ze bij onze leidsters terecht kunnen en leren hun gevoelens te uiten.

Het is voor de leidsters makkelijk werken met Uk & Puk. Ze kunnen direct aan de slag met praktische activiteitenkaternen in heldere taal. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagritme van HOPPAS Kinderopvang. In de methode krijgt de leidsters consequent handvatten op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor horizontale en verticale groepen.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

Bij het thema hoort een pop die actief meedoet in de groep. De pop het Puk. Wellicht hoort u hier thuis verhalen over, of ziet u de pop op het kinderdagverblijf.