Inloggen ouderportaal KDV/BSO Inloggen ouderportaal gastouderopvang +31 (0)183 44 2662 info@HOPPAS.nl
Waarom Hoppas?


HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Fax: +31 (0)183 44 2265
Tel: +31 (0)183 44 2662
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer: 18043051

Over Hoppas

Diverse documenten kun je rechtstreeks van onze site downloaden:

Ouders

BELEID EN KWALITEIT

CONTRACTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

KLACHTENREGLEMENT
HOPPAS Kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als ouders een klacht hebben, kunnen zij die bespreken met een medewerker of met de locatiemanager. Komen ze er niet uit, dan kunnen ouders een schriftelijke klacht indienen bij de directie van Hoppas volgens onze interne klachtenprocedure.

Wij brengen de klacht op passende wijze onder de aandacht van de ouders. Komen we er dan nog niet uit, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij gaan dan proberen middels het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation proberen de klacht op te lossen.

Foto's Oudercommissie Personeel GGD Overige documenten
Sluiten