Inloggen ouderportaal KDV/BSO Inloggen ouderportaal gastouderopvang +31 (0)183 44 2662 info@HOPPAS.nl
Volg ons op Facebook

HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Fax: +31 (0)183 44 2265
Tel: +31 (0)183 44 2662
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer: 18043051

Over Hoppas

Medezeggenschap voor ouders

HOPPAS Kinderopvang werkt samen met haar oudercommissie. Via de oudercommissie kunnen ouders advies geven over belangrijke onderwerpen in de kinderopvang.

Wat is de oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders waarvan de kinderen gebruik maken van het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en/ of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op deze opvang’.

‘De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de de organisatie en ouders communiceert’.

Waarover heeft de oudercommissie adviesrecht:

 • de kwaliteit van de opvang (kwaliteit van het personeel, groepsbezetting, pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regelingen inzake de behandeling van klachten
 • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

  Doestellingen oudercommissie
 • Kenbaar worden onder ‘alle’ ouders en betrokken binnen Hoppas
 • Rol als advies orgaan nemen en uiten
 • Pro actief de lijnen bewaken
 • 2 maal per jaar informatie voor ouders en betrokken binnen Hoppas

  Samenstelling van de oudercommissie
 • Marinka van Noort Dussen KDV / BSO
 • Els van der Stelt Dussen KDV/BSO/PG
 • Nicole Merckens Woudrichem dreumesgroep / BSO
 • Mariska Jorissen Woudrichem Ukkies/PG
 • Medad Vervoorn Andel BSO
 • Esther de Vente Andel PG
 • Patricia Wiersma Almkerk KDV/PG
 • Romy Roozen Waardhuizen PG
 • Ilse Snoek Almkerk KDV/PG
 • Ilse Brok Giessen KDV

Back-up:
* Marieke van Driel Gastouderopvang

Wij zijn als oudercommissie nog opzoek naar enthousiaste ouders / verzorgers voor van de locatie Giessen en Almkerk en Dussen. Daarnaast zijn wij te benaderen voor alle overige vragen en opmerkingen. Wij als oudercommissie vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Ben je geïnteresseerd of heb je gewoon behoeften aan iets meer informatie neem contact via oudercommissie@hoppas.nl

Specifiek naar de volgende ouders zijn we op zoek:

* Ouder/verzorger van locatie Waardhuizen

* Ouder/verzorger van locatie Almkerk

* Ouder/verzorger van locatie Rijswijk

* Gastouder

Oudercommissie Hoppas

U kunt de oudercommissie altijd benaderen voor vragen, opmerkingen en klachten!

Sluiten