Inloggen ouderportaal KDV/BSO Inloggen ouderportaal gastouderopvang +31 (0)183 44 2662 info@HOPPAS.nl
Waarom Hoppas?


HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Fax: +31 (0)183 44 2265
Tel: +31 (0)183 44 2662
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer: 18043051

Peutergroepen

De peutergroepen stellen zich tot doel om kinderen van twee tot vier jaar met leeftijdgenootjes te laten spelen en spelenderwijs bepaalde vaardigheden te leren. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen op de peutergroep hun eerste speelkameraadjes en leren om zich in een groep te bewegen. De peutergroep biedt op deze manier een goede voorbereiding op het basisonderwijs.

Om onze peutergroep-leidsters goed toe te rusten om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, zijn er programma’s ontwikkeld voor Voorschoolse of Vroegschoolse Educatie (VVE). HOPPAS werkt met het programma Uk&Puk. Leidsters worden hierin jaarlijks opgefrist. Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van het jonge kind van twee tot vier jaar gevolgd. Wij zijn sinds mei 2006 een VVE-gecertificeerde instelling. Ons VVE-team komt regelmatig bij elkaar voor overleg.

De peutergroepen stimuleren spelenderwijs onder andere de volgende ontwikkelingen bij de peuters:

  • Taalontwikkeling;
  • Bevorderen van creativiteit;
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid;
  • Ontwikkelen van grove en fijne motoriek;
  • Leren omgaan met andere leeftijdsgenoten en volwassenen.

Het hele jaar door worden er verschillende thema’s behandeld. In de thema’s worden bijvoorbeeld onderwerpen als herfst, vervoer, sprookjes, lente, vakantie enz. behandeld.
Voor deze thema’s kan het voorkomen dat we met uw kinderen de groep verlaten voor bijvoorbeeld een bibliotheekbezoek of een andere activiteit. We vragen alle ouders hiervoor toestemming te geven op het inschrijfformulier.

Daarnaast worden de peuters voorbereid en begeleid bij speciale activiteiten of feestdagen. Denk hier bijvoorbeeld aan; dierendag, Sinterklaas, Kerst, Pasen enz. Indien u dit wenst, kan er in de groep ingespeeld worden op bepaalde thuissituaties, zoals gezinsuitbreiding, huwelijk, ziekte etc.

Vanuit de overheid wordt steeds meer gewerkt naar samenwerking tussen peutergroepen en basisscholen. Voor dit doel is onder meer een overdrachtsformulier ingevoerd. De ontwikkeling van uw kind volgt zo een doorlopende lijn.

Peuteracademie
Op onze locaties draait een unieke 3+ groep. Op deze ochtenden worden peuters vanaf 3 jaar extra voorbereid op de overgang naar de basisschool. De groep is bedoeld als extra dagdeel naast de reguliere groep. Naast het bieden van meer uitdaging voor deze oudere kindjes, onderneemt deze 3+ groep ook meer uitstapjes (o.a. bezoeken aan diverse basisscholen, bibliotheek en andere partners).

VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie)
Al onze peutergroepen bestaan uit 2 speciaal opgeleide leidsters. Peutergroepen organiseren hun activiteitenprogramma op basis van het VVE peuterprogramma Uk en Puk. Alle leidsters zijn/worden hierin opgeleid en jaarlijks bijgeschoold.
Naast de standaard peutergroepen draaien we ook officiële VVE groepen die gespecialiseerd zijn in werken met kinderen met een 'lichte' achterstand. Kinderen werken meer dan in de andere peutergroepen in kleine groepjes en hebben meer individuele begeleiding.

De VVE groep heeft als doelstelling om kinderen met een achterstand (taal, motorisch of sociaal) zodanig te begeleiden (met activiteiten) dat de achterstand ingehaald is voor ze naar de basisschool gaan. Hiervoor wordt eventueel samengewerkt met verschillende organisaties zoals onder andere de logopedist. Denkt u dat uw kindje meer begeleiding nodig heeft? Vraag ernaar bij het consultatiebureau of overleg met de VVE begeleider op uw locatie.

Controle
Onze peutergroepen worden gecontroleerd door de GGD. De rapportages hiervan zijn te vinden op de volgende website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Belangrijke formulieren kunt u hier vinden.

Sluiten