Inloggen ouderportaal KDV/BSO Inloggen ouderportaal gastouderopvang +31 (0)183 44 2662 info@HOPPAS.nl
Waarom Hoppas?


HOPPAS Kinderopvang

Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)

Fax: +31 (0)183 44 2265
Tel: +31 (0)183 44 2662
E-mail: info@HOPPAS.nl
Internet: www.HOPPAS.nl

Kvk nummer: 18043051

Peutergroepen

Op de peutergroep wordt een activiteitenprogramma van 3,5 uur gedraaid. We werken op de peutergroep volgens het VVE-programma Uk en Puk, waarbij elke zes weken een nieuw thema aan bod komt.

In het ochtendprogramma is er voldoende tijd voor het werken in kleine groepjes, een grote groepsactiviteit en individuele begeleiding.

Tijdens het ochtendprogramma worden de volgende vier ontwikkelingsgebieden gestimuleerd:
- Sociaal emotioneel (samen spel en identiteit)
- Taal
- Beginnende rekenontwikkeling
- Motorische ontwikkeling

Elementen als dans, muziek en bibliotheek komen wekelijks terug en krijgen een vaste plaats in het weekprogramma. Onder andere tijdens deze activiteiten worden de kinderen geobserveerd op bovenstaande ontwikkelgebieden. Voor de kinderen vindt dit alles uiteraard spelenderwijs plaats.

Grote evenementen als Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsdag worden groots gevierd en worden binnen de thema’s ingepast. Ook kinderboekenweek en de nationale voorleesdagen krijgen aandacht binnen de thema’s.

We werken met dagritmekaarten om de kinderen te betrekken bij de dagindeling en voor te bereiden op wat komen gaat.

Voorbeeld van het ochtendprogramma:

7.30-8.15 uur (start dagopvang)
- Brengen van de kinderen / vrij spel (leidsters observeren de kinderen tijdens het vrij spel om ze verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling)

8:15 uur (start peutergroep)
- Ontvangst van kinderen. Leidster heeft aandacht voor het nemen van afscheid.
8:30-8:45 uur
- Kring (dagritme / wie zijn er / voorlezen en zingen / aandacht voor taal- en rekenontwikkeling)
- Kleine kring activiteit (activiteit in kleine groepjes of individueel o.b.v. thema)
- Eten/drinken
- Plassen (bevordering van de zindelijkheid / plassen en verschonen doen we ook door de dag heen)
- Buiten spelen (de sociaal emotionele en motorische vaardigheden krijgen aandacht / leidster begeleidt de kinderen in hun spel en observeren de spelontwikkeling) Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van binnen-buitenruimte en/of beweegruimte.
- Creatieve expressie (grote groep activiteit; wisselend dans, muziek, knutsel, etc.)
- Afsluiting (terugkijken naar de ochtend / evt. ook tijd voor verjaardagen, geboorte of afscheid)

11.45 uur
- Naar huis of eten en drinken (kinderen die naar huis gaan, worden naar buiten gebracht, de andere kinderen gaan handen wassen en aan tafel)

Sluiten