HOPPAS Sleeuwijk

HOPPAS Kinderopvang verzorgt op de Basisschool de Morgenster de TussenSchoolseOpvang. Onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers eten de kinderen met hun eigen groep op de leerpleinen. Mits mogelijk spelen we voor (of na) het eten ook even buiten. Bij slecht weer spelen we in de gymzaal.

Praktische informatie

HOPPAS TSO Basisschool De Morgenster: Esdoornlaan 6, 4254 AV in Sleeuwijk

Actie gratis TSO

De TSO bij De Morgenster is kosteloos als de kinderen ook gebruik maken van HOPPAS Basecamp. We denken dat we met Basecamp een vernieuwend concept in de regio hebben en zijn voornemens om dit concept ook breder uit te rollen in de regio. Een concept waarbij jouw kind(eren) wordt(en) uitgedaagd en waarbij buiten spelen weer de basis is!

Op het moment dat je jouw kind inschrijft voor BSO Basecamp, hoeft er geen bijdrage meer betaald te worden voor de TSO De Morgenster. We bieden daarbij de volgende constructie aan: de TSO bieden we gratis aan (maximaal 3x per week) als je één of meer dagen naar de BSO Basecamp komt. BSO Basecamp is open vanaf 14:00 uur. Dat betekent dat je 1 uur langer afneemt. De netto kosten worden door het wegvallen van de TSO naar alle waarschijnlijkheid (fors) lager.

Wij verzorgen het vervoer!

Na school brengen wij de kinderen naar onze locatie in Woudrichem (scouting). Om 18:00 uur brengen wij de kinderen met de bus terug naar Sleeuwijk waar de kinderen opgehaald worden of zelfstandig naar huis gaan als ouders daarvoor toestemming geven.

TSO sleeuwijk kaartje
Hoppas schaap mascotte