Moodboard ukkiegroep

Sfeervolle inrichting en uitstraling

HOPPAS streeft ernaar om op al haar locaties een huiselijke en gezellige sfeer neer te zetten. Hiervoor hanteert zij een inrichtingsbeleid. Onderdelen van het beleid zijn kleursamenstelling, thema-uitdraging, aankleding van verschillende hoeken en inrichting die nodig is voor het werken volgens Uk & Puk.

Bij het beleid wordt rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen. Zo willen we dat de ruimte voor onze allerkleinsten vooral rust en huiselijkheid uitstraalt. Door te werken met grondboxen, spiegels en hoge wippers kunnen de kinderen veel observeren en ontdekken en zijn ze altijd betrokken bij alledaagse gang van zaken. Aangezien samen spelen en autonomie voor de dreumessen steeds belangrijk wordt, willen we in deze ruimtes o.a. lage stoeltjes en tafels terug zien en worden de diverse speelhoeken meer uitdagend neergezet. Themaspel en kring zijn onderdelen die vanaf deze leeftijd terug te zien zijn in de inrichting. Voor onze peuters wordt het samenspel belangrijker, plus de ontwikkelingsgebieden volgens de Uk & Puk methode waarbij ook bewegen en muziek steeds uitdagender worden neergezet. Er moet een vaste plek zijn voor onze dagritmekaarten en voldoende ruimte om onze knutselwerken te tonen. Er zijn lage wc-tjes voor de zindelijkheidstraining.