uk en puk

Uk & Puk

Het programma Uk & Puk biedt deskundige pedagogisch medewerkers een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Dit programma bieden we aan voor alle kinderen van 0-4 jaar.

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een rijke speelleeromgeving met themahoek waarin door pedagogisch medewerkers kansen voor ontwikkelingsstimulering worden gecreëerd. Er zijn activiteiten voor de grote groep, kleine groep en individuele activiteiten, waarin per leeftijdsgroep en/of ontwikkelingsfase subdoelen zijn geformuleerd voor vier ontwikkelingsgebieden: spraak-taalontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, motorisch-zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels voor de ontluikende rekenontwikkeling. Daarnaast worden de dagelijkse routines als kansen gegrepen en benut om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te behalen.

Grote evenementen als Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsdag worden groots gevierd en worden binnen de thema’s ingepast. We werken met dagritmekaarten om de kinderen te betrekken bij de dagindeling en voor te bereiden op wat komen gaat.