08a92d7aa20c908e2325485356fd6cb20299ef2e

Missie & Visie

Wij vinden het belangrijk om kinderen op een natuurlijke manier kennis te laten maken met de wereld om ons heen. Autonomie, spel, veiligheid, ontwikkeling en respect voor elkaar zijn kernwoorden binnen ons beleid. Niet alleen op papier maar juist in de praktijk zijn deze woorden terug te vinden.

Het uitgangspunt van HOPPAS is het aanbieden van hoogwaardige opvang waarbij de persoonlijke benadering centraal staat. Het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind vormt daarbij de basis. Ieder kind is uniek en wordt in zijn eigen belevingswereld aangemoedigd.

HOPPAS kenmerkt zich door haar sfeervolle opvang in een uitdagende omgeving.

De volgende uitgangspunten vinden wij belangrijk:

  • een kind heeft een natuurlijke leergierigheid en enthousiasme. Het is aan de volwassenen het kind de kans te geven alles waar hij belangstelling voor heeft te onderzoeken.
  • Ieder kind is uniek. De omgeving moet het kind stimuleren tot zelfontdekking en zelf doen.
  • Een kind is een sociaal wezen. Door samen te werken, bereikt het meer dan in z’n eentje.
  • Een kind maakt deel uit van de wereld om zich heen en heeft recht op de grote mensenwereld.

Hechting
In onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met vaste teams. Zij verzorgen en begeleiden de kinderen op de groep. Het kind gaat zich op deze manier aan de pedagogisch medewerker “hechten” en zal zich veilig en vertrouwd voelen. Een voorwaarde voor een kind om zelfstandig te kunnen worden en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Gezonde kinderopvang
Groente en fruit wordt bij de lokale boer gehaald, brood bij de lokale bakker; dat is extra gezond én duurzaam.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kindje buiten te laten slapen in de speciale buitenbedjes. Buiten slapen is erg gezond! Kinderen maken meer vitaminen D aan en hebben minder last van verkoudheid. Want de luchtkwaliteit buiten is beter dan binnen. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. Ook de 'moeilijke' slapers! Zo zorgt buiten slapen voor beter uitgeruste kinderen!

Peutergroepen
De peutergroepen stellen zich tot doel om kinderen van twee tot vier jaar met leeftijdgenootjes te laten spelen en spelenderwijs bepaalde vaardigheden te leren. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen op de peutergroep hun eerste speelkameraadjes en leren om zich in een groep te bewegen. De peutergroep biedt op deze manier een goede voorbereiding op het basisonderwijs. HOPPAS werkt met het programma Uk&Puk.

De peutergroepen stimuleren spelenderwijs onder andere de volgende ontwikkelingen bij de peuters:

  • Taalontwikkeling;
  • Bevorderen van creativiteit;
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid;
  • Ontwikkelen van grove en fijne motoriek;
  • Leren omgaan met andere leeftijdsgenoten en volwassenen.
Buitenbed groen