765077c4eea0c60b26812af760f1aa43adf23218

Oudercommissie

HOPPAS Kinderopvang werkt samen met haar oudercommissie. Via de oudercommissie kunnen ouders advies geven over belangrijke onderwerpen in de kinderopvang.

Wat is de oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders waarvan de kinderen gebruik maken van het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en/ of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op deze opvang’.

‘De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de de organisatie en ouders communiceert’.

Waarover heeft de oudercommissie adviesrecht:

 • de kwaliteit van de opvang (kwaliteit van het personeel, groepsbezetting, pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regelingen inzake de behandeling van klachten
 • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Doestellingen oudercommissie

 • Kenbaar worden onder ‘alle’ ouders en betrokken binnen Hoppas
 • Rol als advies orgaan nemen en uiten
 • Pro actief de lijnen bewaken
 • 2 maal per jaar informatie voor ouders en betrokken binnen Hoppas

Samenstelling van de oudercommissie

 • Annick Buijks Dussen
 • Marietje Veens-Schalken Dussen
 • Marieke Fokkinga Giessen/Rijswijk
 • Helger Thur Giessen/Rijswijk
 • Colin Schreuders Giessen/Rijswijk
 • Lieke Soeterbroek Woudrichem
 • Femke Nieuwenhuizen Woudrichem
 • Mirjam Bakx Almkerk
 • Dirma Wabbijn Almkerk
 • Chantal Visser Andel & Waardhuizen
 • Frederique Planken Waardhuizen
 • Sanne de Vries Andel
 • Aurora Vos Gastouderopvang
 • -------------------------
 • Vacature OC-lid secretaris
 • Vacature OC-lid Sleeuwijk
 • Vacature OC-lid Gastouderopvang

notulen en reactie van de vergaderingen

Hieronder de notulen en de reactie daarop van de laatste paar vergaderingen.